4% Belgen nam actief deel aan eerste Belgische editie Week Zonder Vlees

85% van de deelnemers wil minder vlees blijven eten na deelname aan de campagne
Een maand na de afloop van de eerste Belgische editie van Week Zonder Vlees (23-29 oktober 2023) zijn de eerste resultaten bekend : het marktonderzoekbureau Norstat hield een representatief steekproefonderzoek onder 1.017 Belgen van 18 t/m 70 jaar en komt met een aantal opvallende resultaten : 


Deelname en
visibiliteit
 
De campagne werd opgemerkt door 27% of 1 op de 4 Belgen. Niet minder dan 300.000 Belgen van 18 tot 7 jaar hebben vanaf de allereerste editie beslist om actief deel te nemen aan de campagne. Volgens initiatiefnemer Isabel Boerdam is dit een bijzonder aanmoedigende score voor een eerste uitgave”. “Het feit dat 85% van deze deelnemers aangeeft z’n eetgedrag blijvend te willen veranderen toont aan hoe belangrijk en nuttig zo’n campagne is”, voegt Boerdam nog toe. 


Belang en rol overheid
 
Deze mening wordt ook gedeeld door ongeveer de helft van de Belgen (46%) die het belangrijk vindt dat de Week Zonder Vlees georganiseerd wordt. Een vergelijkbaar aantal landgenoten (47%) is voorts van mening dat de overheid het eten van minder vlees zou moeten stimuleren.  

Twee derde (65%) is zich wel van bewust dat het produceren van vlees een nadelige invloed heeft op het milieu. Een groot deel (69%) is dan ook van mening dat het beter is voor de planeet als de mens minder vlees gaat eten. 


Verschil tussen gedrag en overtuiging
 

Toch zijn er in België relatief veel mensen (52%) die minimaal 5 dagen in de week vlees blijven eten. Twee op de vijf (42%) Belgen die vlees eten, geven echter aan dit minder te willen eten. De belangrijkste drempels om minder vlees te eten zijn gewoonte (het zit niet in de routine om geen vlees te eten) en gebrek aan inspiratie. 


Effect van de Week Zonder Vlees
 

Dit wijst des te meer op het nut van een campagne Week Zonder Vlees dat mensen niet alleen aanmoedigt om minder vlees te eten, maar ook daadwerkelijk mensen inspireert door concrete ideeën te geven via verschillende communicatiekanalen om maaltijden zonder vlees te bereiden. Het effect van de campagne is in ieder geval nu al evident: bijna alle deelnemers geven aan van plan te zijn om na de Week Zonder Vlees minder vlees te blijven eten (85%) of zelfs helemaal geen vlees meer te eten (12%).  


Tweede editie Week Zonder Vlees staat vast
Deze cijfers smaken naar meer. Boerdam: “In Nederland is het deelnemersaantal in vijf jaar tijd gegroeid naar 19% van de bevolking. Dat willen we in België ook bereiken. Daarom wordt de Week Zonder Vlees vanaf nu een jaarlijks terugkerende initiatief in België.” De tweede editie van Week Zonder Vlees België staat gepland van 14 t/m 20 oktober 2024. 

 

Meer informatie over de Week Zonder Vlees
De eerste editie van de Nationale Week Zonder Vlees vond in maart 2018 plaats in Nederland, en is sindsdien een jaarlijks terugkerend initiatief in Nederland. De campagne is het initiatief van Isabel Boerdam, bekend van het blog De Hippe Vegetariër en de kookboeken De Vegabijbel en De Vega Atlas. Nationale Week Zonder Vlees is een non-profit stichting en kent een officiële ANBI-status. Dankzij de ‘Horizon Action Grant’ van het ‘Horizon Europe funding programme’ van de Europese Unie kan de campagne vanaf 2023 worden uitgerold in verschillende Europese landen als onderdeel van het LIKE-A-PRO project, met als doel om ook inwoners van andere Europese landen te laten zien hoe lekker en gemakkelijk een dagje minder vlees eten is. België is in oktober 2023 het eerste land binnen de Europese Unie dat de campagne uitrolt. In 2024 zullen Denemarken en Duitsland volgen. Vanaf 2025 staan Oostenrijk en Spanje op de agenda, en mogelijk nog andere landen.

Gefinancierd door de Europese Unie onder het LIKE-A-PRO project. Standpunten en meningen zijn enkel en alleen van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie, LIKE-A-PRO, het Horizon Action Grant of Innovarum. De Europese Unie noch de subsidieverlenende autoriteiten kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.